Hvordan startede Lime & Omegns Lokalhistoriske Forening?

I februar 1993 blev der holdt en foredragsaften i Lime forsamlingshus arrangeret af Beboerforeningen og Menighedsrådet. Emnet var lokalhistorie. Mødet var vældig godt besøgt, og det blev en spændende aften for både unge og gamle. Der opstod da den tanke, at man måtte kunne arbejde videre med byens og omegnens historie. Anledningen til aftenens arrangement var det store arbejde, som Karl Brinch fra Herning, tidligere Lime, havde udført. Han og hans kone har i Landsarkivet i Viborg samlet alle oplysninger om hver enkelt matrikel i Lime, helt tilbage til 1600-tallet. Senere har de udført det samme arbejde for Lemmer, og Mygind matrikler. Karl Brinch stillede sit materiale til rådighed for os, så nu var det op til os selv, om vi vil arbejde videre med det så alle kunne få gavn heraf.

Vi tog udfordringen op og gik i gang. Den 9. november 1994 blev der inviteret til et møde hos Ruth H. Nielsen, hvor alle interesserede kunne deltage, og der kom da også en lille flok, der var parat til at gøre en indsats. Deltagerne var Per M. Hem, Johannes Schmidt, Lars Nymark, Søren Drejer, Christen Magnussen, Erna Madsen, Dina Schmidt, og Ruth Hvorslev Nielsen, senere kom Jørn Jensen og Søren Kristensen til. Vi dannede så en studiekreds, hvor vi samlede materialer, skrev beretninger om det gamle Lime og drøftede, hvordan foreningsarbejdet kunne organiseres.

Den 26. oktober 1995 indkaldte vi igen til møde i forsamlingshuset, dels for at fortælle, hvad vi havde lavet i løbet af vinteren, dels for at lodde stemningen for dannelsen af en forening. Der blev fortalt om byens fortid, der blev vist videooptagelser, hvor gamle Limeborgere fortalte om tingenes tilstand i det gamle Lime, der blev fortalt om de mange billeder, som vi havde fået lavet i vores studiekreds og der blev fortalt om det eventuelle foreningsarbejde. Også denne aften var der stort fremmøde, og spørgelysten og fortællelysten var stor, så vi fik mod på at arbejde videre.

Allerede 5. december 1995 indkaldte vi til stiftende generalforsamling. Foreningen blev dannet, og bestyrelsen bestod af: Christen Magnussen, Erna Madsen, Ove Hansen, Johannes Schmidt, Dina Schmidt, Søren Kristensen, Ruth Hvorslev Nielsen, og Villy Rasmussen, som suppleant.

Det var vigtigt for os at finde et lokale, hvor vi kunne mødes, og hvor vi kunne opbevare vores ting. Vi søgte kommunen om et tilskud til restaurering af det lille lokale på øverste etage i forsamlingshuset, men vi fik afslag fra dem, da rummet overhovedet ikke egnede sig til formålet.

Så fik formanden en god idé. Det gamle klubhus på den tidligere idrætsplads, Skovbakkevej 4a, stod tomt og havde ikke nogen funktion. Han kontaktede så Kulturudvalget i kommunen, som straks var med på tanken, og de ville gerne overdrage os huset. Imidlertid skulle det gøres i stand, og da vi ingen penge havde, men masser af frivillig arbejdskraft, søgte vi igen kommunen. Vi lavede et overslag på 5.700,oo kr. som vi fik bevilget, og overslaget holdt. Kommunen viste stor velvilje og bevilgede os også, årlige driftsomkostninger til lys, varme og vedligeholdelse. Vi fik således en fin behandling af kommunen. Den 15. april 1996 overtog vi huset og gik så i gang med renoveringen, og vi fik stor hjælp af håndværkere og andre frivillige, så huset stod færdig i januar 1997. Indvielsen fandt sted den 25. januar 1997. Der var hele dagen mange gæster fra nær og fjern, og vi havde en god dag.

 

Der blev sat et fint navneskilt op på huset, som blev kaldt:    Egnsarkivet.