Skolebillede, Lime gamle skole 1949


Skolebillede, Lime gamle skole 1949

Skolebillede

 Lime skole  1949

Øverste række fra venstre:

Preben Johnsen Kristensen, Leon Sørensen, Jens Sørensen, Bernt Bech, Tage Rasmussen, Frank Hansen, Ejvind Sønderby, Hans Karlsbæk, Vagn Hem, Tage Holst, Christen Magnussen.

Næst øverste række fra venstre:

Mogens Hansen, Aage Jensen, Erling Kusk, Bjarne Kristensen, Finn Poulsen, Frede Bisgaard, Søren Jørgensen, John Kristensen, Svend Andersen, Bent Knudsen, Carl Sørensen, Erik Fisker Sørensen, Per Horup Sørensen, Per Jakobsen, Per Møller Pedersen, Børge Henriksen

Midterste række fra venstre:

Eva Rasmussen, Lis Jakobsen, Elin Esbensen, Signe Damsgaard Poulsen Sørensen, Kirsten Brinch, Eva Mikkelsen, Aase Jørgensen, Inge Bisgaard, Inger Kristensen, Ester Eriksen, Mette Julsgaard,  Birthe Korsgaard, Lissy Simonsen, Nanny Sørensen, Lis Soelberg.

Anden forreste række fra venstre:

Kirsten Jørgensen, Kirsten Iversen, Birgit Schmidt, Grethe Nielsen, Bente Jakobsen, Randi Kusk, Kirsten Mikkelsen, Inge Nielsen, Rigmor Dyrholm, Lis Rasmussen, Herdis Henriksen, Else Jensen, Karin Jørgensen, Birthe Brinch, Sonja Henriksen, Lissy Kristensen, Maja Porskrog, Ruth Sørensen, Grethe Bech, Herdis Høj, Oluf og Ebbe Iversen.

Forreste række fra venstre: 

Palle Hansen, Erik Sørensen, Ib Møller, Jørn Jensen, Jens Koch, Henning Knudsen, Per Sørensen, Jens Nielsen, Knud Soelberg, Villy Rasmussen, Regin Høj, Aage Gert Nielsen, Jens Bisgaard,Tage Bisgaard, Ove Damsgaard Sørensen, Jens Johan Kristensen.

Yderst til venstre: lærer, Gustav Iversen, dernæst, lærer, Gustav Lehmann.

Yderst til højre: lærer i håndgerning, Else Jensen, fru lærer Iversen, dernæst fru lærer Rigmor Lehmann.

 


Skolebillede, Lime gamle skole 1952
Yderst til venstre lærer Gustav Lehmann og hans kone, Rigmor.
Yderst til højre, lærer Gustav Iversen.


Skolebillede, Lime gamle skole 1952
Yderst til venstre lærer Gustav Lehmann og hans kone, Rigmor.
Yderst til højre, lærer Gustav Iversen.

Skolebillede

 Lime skole 1952.   

Øverste række fra venstre:

Jens Koch, Erling Kusk, Børge Henriksen, John Kristensen, Bent Knudsen, Carl Sørensen, Jens Nielsen.

Næst øverste række:

Villy Rasmussen, Finn Poulsen, Svend Andersen, Erik Fisker Sørensen, Per Møller Pedersen, Per Jakobsen, Ove Damsgaard Sørensen.

Tredje øverste række:

Ole Bak Sørensen, Jørgen Jørgensen, Ebbe Iversen, Niels Schmidt, Torben Brinch, Poul Henriksen,Ole Møller, Flemming Rothausen, Hans Jørgen Rasmussen.

Fjerde øverste række:

Ester Pedersen, Kirsten Olesen, Karen Vorre Rasmussen, Inge Dyrholm, Ester Porskrog, Kirsten Jørgensen, Bente Jakobsen, Randi Kusk, Birgit Schmidt, Kirsten Iversen, Kurt Poulsen.       

Femte øverste række:

Herdis Henriksen, Inge Nielsen, Rigmor Dyrholm, Grethe Bech, Else Jensen, Lis Rasmussen, Ruth Sørensen, Maja Porskrog, Erna Pedersen, Karen Poulsen

Tredje række fra neden:

Lilly Sørensen, Aase Sønderby, Tove Jakobsen, Lisbeth Skifter, Irma Rasmussen, Aase Bonde Nielsen, Jytte Jensen, Tove Nielsen, Karen Soelberg, Margrethe Sørensen, Merete Vorre Rasmussen, Anny Nielsen.

Anden række fra neden:  

Erik Sørensen, Knud Soelberg, Børge Rasmussen, Regin Høj, Bjarne Kristensen, Ib Møller, Jørn Jensen, Jens Johan Christensen, Anker Poulsen, Aage Gert Nielsen, Niels Kristian Sørensen, Kaj Nielsen.

Forreste række:

Bent Møller, Erik Balle Jensen, Søren Perk Kristensen, Preben Pedersen, Palle Hansen, Oluf Iversen, Henning Knudsen, Søren Bøje Kristensen, Jens Severin Sørensen, Ejner Nielsen.

 

Lime skole 1945

Lime skole 1945

Skolebillede

Lime skole billede, 1945

 

Bageste række fra venstre:

1. Lærer, Gustav Lehmann. 2. fru lærer, Rigmor Lehmann. 3. Hans Brinch, Lime. 4. Vagner Nielsen. 5. Helge Ditlev, Sjellebro. 6. Agner Gert Nielsen, Lemmer. 7. Tage Sønderby, Lemmer.  8. Frede Bisgaard, Lime mark. 9. Eigil Madsen, Lime. 10. Rasmus Bech, Lime. 11. Karl Hegaard, Lime. 12. Bent E. Hansen, Lime.

Anden bageste række:

1. Børge Damsgaard Sørensen, Lime mark. 2. Rasmus Sørensen. 3. Nanny Sørensen, Lime. 4. Kirsten Johnsen Kristensen, Marbæk. 5. Bodil Karlsbæk, Lime. 6. Ruth Jørgensen, Syv Veje. 7. Kirsten Porskrog, Lime mark. 8. Nora Kristensen, Lemmer. 9. Lis Sørensen, Syv Veje.10 .Gerda Larsen, Lime. 11. Ela Sørensen, Lime. 12. Anna Lis Soelberg, Lime. 13. Inger Kristensen, Lemmer. 14. Karl Rasmussen, Syv veje. 15. Anders Nielsen, Lime.                                   

Tredje bageste række:      

1. Ove Hansen, Syv Veje. 2. Knud Pelsen, Lime. 3. Anne Marie Pedersen, Lime. 4. Gudrun Sørensen. 5. Betsy Sørensen, Lime. 6. Marry Nielsen, Lime. 7. Ingrid Karlsbæk, Lime. 8. Anne Marie Jørgensen, Syv Veje. 9. Marie Jørgensen. 10. Eli Simonsen, Lime.  11. Grethe Juelsgaard, Lime. 12. Margit Kristensen, Lime. 13. Minna Espensen, Marbæk. 14. Ester Rasmussen, Lime.

Tredje forreste række:

1. Ulriksen, Lemmer. 2. Sonja Henriksen, Lime. 3. Vera – Gml. Oustrup. 4. Eva Rasmussen, Lime. 5. Signe Damsgaard Sørensen, Lime mark. 6. Ella Bisgaard, Lime mark. 7. Lis Jakobsen, Lime mark. 8. Mette Juelsgaard, Lime. 9. Birthe Korsgaard, Lime. 10. Inger Pedersen, Lime. 11. Ester Eriksen, Lime. 12. Lissy Simonsen, Gml. Oustrup. 13. Lissy Kristensen, Lime.   14. Frank Hansen, Lime. 15. Ernst Clausen, Lime. 16. Arly Poulsen.

Anden forreste række:

1. Vagn Johnsen Kristensen, Marbæk. 2. Jørgen Amorsen, Lime. 3. Ejvind Sønderby, Lemmer. 4. Jørgen Jørgensen, Syv Veje. 5. Børge Espensen, Lime mark. 6. Vagn Hem, Lime. 7. Egon Poulsen. 8. Orla Jørgensen, Syv Veje. 9. Jacob Sørensen, Lemmer. 10. Per M. Hem, Lime. 11. Knud Ulriksen, Lemmer. 12. Niels Jørgen Gert Nielsen, Lemmer. 13. Leif Hansen. 14. Gunnar Sørensen, Lime.

Forreste række:

1. Knud Rasmussen, Lime. 2. Jens Jørgen Nielsen. 3. Bernt Bech, Lime. 4. Preben Johnsen Kristensen, Marbæk. 5. Aksel Nielsen, Lime. 6. Hans Karlsbæk, Lime. 7. Christen Magnussen, Gml. Oustrup. 8. Leif Jensen, Lime. 9. Poul Erik Pelsen, Lime. 10. Jens Sørensen, Syv veje.   11. Tage Rasmussen, Lime. 12. Bent Iversen, Lime.

 

 Se flere skolebilleder fra Lime skole på www.arkiv.dk